Google Ads เป็นเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่สามารถช่วยเพิ่มยอดขาย และทำให้ Brand เป็นที่รู้จักได้ในวงกว้างในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทุกคนสามารถศึกษาวิธีการใช้งานและลงโฆษณาได้ด้วยตัวเอง แต่ด้วยตัวระบบที่มีความซับซ้อน หากไม่ระวังอาจะทำให้งบโฆษณาบานปลาย และไม่เห็นผลได้ การเรียนกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และอยู่ในวงการนี้มานานจะทำให้เข้าใจการทำงานของระบบมากขึ้น และสามารถนำไปทำต่อยอดทำต่อได้เอง

Google Ads เป็นเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่สามารถช่วยเพิ่มยอดขาย และทำให้ Brand เป็นที่รู้จักได้ในวงกว้างในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ยังมีความซับซ้อนในการใช้งาน การเรียนวิธีการลงโฆษณา Google Ads จะช่วยให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด

รู้จัก Google Ads ใน 3 นาที


– มีการค้นหาเกิดขึ้นบน Google กว่า 3,500,000,000 ครั้งต่อวัน ทำให้มีโอกาสในการเพิ่มยอดขายอยู่มากมาย

– มี Website partner ที่สามารถลงโฆษณาได้ หลายล้าน เว็บไซต์ และ โฆษณาผ่าน application ได้กว่า หกแสนกว่า แอพ

อ่านคู่มือ Google Ads

เหตุผลที่ควรเรียนรู้การทำ Google ads

Google adwords หรือ Google ads นั้นเป็นเครื่องมือโฆษณาที่สามารถโปรโมทให้คนรู้จักสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีข้อดีดังนี้

Purisorn

การเรียน Google Ads แบบตัวต่อตัวต่างจากการเรียนแบบกลุ่มอย่างไร

 • สามารถพูดคุยกันได้ตลอด ช่วยเหลือได้ทันทีหากพบปัญหา
 • 100% focus อยู่ที่ผู้เรียน ใช้เวลากับผู้เรียนอย่างเต็มที่
 • แต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน ดังนั้นควรปรับกลยุทธ์ให้ตรงกับธุรกิจมากที่สุด

รายละเอียด Course เรียน Google Ads

Basic Google Ads (SEM)

การสมัครบัญชีและการเข้าใช้งาน Google Ads

วิธีการสมัครบัญชี และ การตั้งค่าต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นสร้าง account Google Ads รวมไปถึงการเพิ่มสิทธิการเข้าใช้งานด้วย mail ที่ไม่ใช่ gmail

เข้าใจโครงสร้าง Campaign

เรียนรู้วิธีตั้งค่า Campaign ที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท

 • budget
 • scheduling
 • language
 • การเลือก Goal
 • การเลือก campaign type

รวมไปถึงลักษณะโครงสร้างของระบบที่ควรรู้ Campaign > adgroup > keyword

Keyword และ match type**

เข้า match type ทั้ง 5 ที่สำคัญที่ต้องรู้ และวิธีการเลือกใช้

 • broad match
 • broad match modifier
 • phrase
 • exact
 • negative keyword
ส่วนคำโฆษณา
 • เทคนิคการคิดคำโฆษณา หรือ text ads ที่ดี ควรทำโฆษณาอย่างไร
 • รู้จัก ad extension ทั้งหมด และจะนำมาใช้ได้อย่างไร
 • การใช้งาน Responsive Ads กับ Text Ads
การวัดผลการตลาด

ทำความเข้าใจ Metric ต่างๆที่สำคัญ และที่ควรรู้

วิธีการกำหนด Strategy และ Goal
 • การกำหนดเป้าหมายของการทำ Campaign
 • การประเมินงบประมาณที่ควรใช้
 • การใช้งาน Keyword Planner และ Performance forecast
Quality Score คืออะไร สำคัญอย่างไร
 • เข้าใจความสำคัญ เจาะลึกถึงแก่นของ Quality Score
 • วิธีการเพิ่ม Quality Score
 • การ Optimize Google Ads
 • Bid Strategy ที่ควรรู้
การใช้งาน Google Ads Editor
 • google ads editor คืออะไร สำคัญอย่างไร
 • วิธีใช้งาน และเทคนิค ทำให้อัพ campaign ได้ภายใน 2 นาที
 • การเปลี่ยนการตั้งค่าแบบ Bulk หรือเปลียนทั้งหมด

Advance Google Ads (SEM)

การทำ Remarketing ด้วย Search ads หรือ RLSA

การ Segment หรือการทำ Personalization ให้กับโฆษณาของเราให้ตรงกับ customer journey มากที่สุด ผ่าน SEM

การทำ Bid adjustment ที่ถูกต้อง
 • การคำนวน cost / conversion ที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ
 • การทำ device bid adjustment (การ bid ไม่เท่ากันในแต่ละอุปกรณ์)
 • การทำ location bid adjustment (การ bid ไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่)
 • การทำ scheduling bid adjustment (การ bid ไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา)
การตั้งค่า Rule ที่คอยช่วย optimize campaign
 • การตั้งให้ระบบปรับ bid ให้ด้วยตัวเอง
 • การตั้งเวลาเปิดปิด campaign ในช่วงกลางคืน
 • การส่ง email ให้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นที่ campaign

Basic Google Display Network (GDN)

พื้นฐานการโฆษณาแบบ GDN
 • การสร้าง Campaign GDN และการเลือก Goal สำหรับ Campaign
 • การทำ Frequency capping เพื่อป้องการไม่ให้โฆษณาของเราแสดงมากเกินไป
 • วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย หรือ audience
  • in-market
  • interest
  • contextual
  • demographic
  • website content label
การทำ Remarketing ด้วย GDN
 • การทำ audience จาก Google Analytic
 • การเลือก similar audience จากกลุ่ม website visitor
 • การทำ bid adjustment และการแบ่งโฆษณาให้แสดงเข้าหาคนที่ไม่เหมือนกันเพื่อประสิทธิภาพที่สูงที่สุดของ GDN
การทำโฆษณา Resposive Display Ads ให้โดน
 • เทคนิคการเลือกรูป และ logo ให้โดน
 • การคิดคำโฆษณาที่ให้ CTR ดีๆ