Responsive Display Ads โฆษณาแบบใหม่ที่การทำให้ GDN น่าสนใจมากขึ้น

responsive display ad

Responsive display ads คือโฆษณารูปแบบใหม่ที่มาแทนการโฆษณา banner แบบเดิมของ gdn บนเว็บไซต์ ที่อยู่บน google network ด้วย feature ที่โดดเด่นมากขึ้น และสะดวกกับการขึ้น campaign มากขึ้นครับ

ส่วนวิธีสร้างนั้นง่ายมาก เพียงแค่อัพโหลด รูปภาพและข้อมูลเข้าไปในระบบ Google ads จากนั้น Google จะสร้าง ads ที่เหมาะสมกับ audience และ campaign ของเราให้เองครับ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • รูปภาพ ratio 1:1 , 1.91:1 ประมาณ 4-5 รูป เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ Google ในการเลือกสร้าง ad ที่เหมาะสมมากที่สุดกับกลุ่มเป้าหมาย
  โดยสามารถใช้ Spec ตามด้านล่างได้เลยครับ


Images

Landscape (1.9:1): 1200×628 (min required: 600×314, max file size: 5120KB)

Square: 1200×1200 (min required: 300×300, max file size: 5120KB)

 

 • โลโก้ ขนาด 1:1 ให้กับโฆษณา


Logo

Landscape (4:1): 1200X300 (min required: 512×128, max file size: 5120KB)

Square: 1200×1200 (min required: 128×128, max file size: 5120KB)

 • คำโฆษณา หรือ headline และ description  ซึ่งเราสามารถใช้ได้ดังนี้ครับ
  • Headline ความยาว 30 ตัวอักษร ใส่ได้สูงสุด 5 อัน
  • Long Headline ความยาว 90 ตัวอักษร ใส่ได้ 1 อัน
  • Descrioption ความนาว 90 ตัวอักษร ใส่ได้สูงสุด 5 อัน
 • Video เราสามารถอัพโหลด วิดิโดสั้นๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับโฆษณาของเรา

 

คำแนะนำ ควรใส่ให้มากที่สุดเพื่อที่ Google จะได้เลือกชุดที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อ CTR ที่ดีที่สุดครับ

 

การทำงานของ Responsive Display Ads

 

 

สอนลงโฆษณา Google Ads แบบตัวต่อตัว

เรียนแบบตัวต่อตัว เน้นการแก้ปัญหาจริง พร้อมลงมือทำ การสอนตัวต่อตัวสามารถแก้ปัญหา
ได้ทันที พร้อมให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์ฟรี

 

ประโยชน์และข้อดี

  • การ optimize ads: หลังจากที่เราสร้างโฆษณาและอัพโหลด รูปภาพ และ เนื้อหา เข้าไปในระบบแล้ว Google จะใช้ machine learning ในการเลือกชุดโฆษณาที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
  • ใช้เวลาน้อยลงในการสร้างโฆษณา: การใช้ Responsive Display Ads จะช่วยลดเวลาใน upload ad หลายรูปรวมไปถึงการ optimize adgroup ด้วยครับเพราะ Google ใช้ machine learning ในการจัดการส่วนนั้นให้เราแล้ว
  • สามารถใช้ร่วมกับ dynamic remarketing ได้: เราสามารถสร้าง responsive display ads ให้ทำงานร่วมกับการทำ remarketing ได้ด้วยการสร้างเชื่อมเข้ากับ Feed  การทำแบบนี้จะทำให้ Responsive Ads แสดงโฆษณาแบบ personalise หรือการแสดง content ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และ customer journey มากที่สุดครับ